„Isten másokért teremtett minket!”

- gondolatok a szalézi hivatásról

Isten másokért teremtett minket

A hivatás ajándék. A Szalézi Családban a hivatások általában nem rendkívüli módon alakulnak ki, mint Saulnál, aki földre esve fényt látott, hangot hallott az égből, és küldetést kapott az Úrtól: keljen fel, és menjen be a városba, ott megmondják, mit kell tennie. Ha megvizsgáljuk a hivatások kialakulásának indokait, sokszor a szalézi atyák, testvérek, nővérek példás élete, személyes kapcsolata, kísérése teszi lehetővé, hogy a fiatal új útra induljon a Szalézi Családban.

A szalézi hivatás háromféle lépcsőben érlelődik: érzelmi, érdeklődési, elkísérési lépcsőfok. A személy először a lelke mélyén erősen érzi az Isten hívó szavát a szalézi karizma iránt. Ezután nyugtalanul és teljes lelkesedéssel érdeklődni kezd a hivatás-küldetés iránt. Érdeklődésére felfigyelve mások segítik, támogatják és kísérik a hivatását.

Aki hivatást kapott az Úrtól nem könnyen utasíthatja el a küldetést, nem is menekülhet az Úr elől. Úgy, mint Jónásnál, az Úr véghez viszi, amit rajtunk keresztül akar, ha tiltakozunk is, de kellő érzékenységgel észrevesszük az Ő jelzéseit. Jónás lelkipásztori területe Ninive volt, de mikor megkapta a küldetést Ninivébe, nem Ninivének indult, hanem elmenekült. Isten a hal gyomrában juttatta el őt Ninivébe, hogy hirdesse a bűnbánatot és a megtérést. (Jónás 1-3)

„Amikor... látta a nagy tömeget megesett rajtuk a szíve.
Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani.” (Mk 6,34)

Az Úr az ifjakat, különösen a legszegényebbeket jelölte ki Don Bosco küldetése első és lényeges címzettjei gyanánt. Alapítónk fontosnak tartotta a fiatalok lelki és szellemi nevelését, jó keresztényeket és becsületes állampolgárokat akart nevelni belőlük, mindezt derűs odaadással. Ezt egy olyan nevelési módszerrel tette, mely nem a fegyelmezésen, hanem a megelőző szereteten alapszik. Alapszabályaink 14. pontja szerint: hivatásunkat az ifjak iránti megkülönböztetett szeretet különleges isteni ajándéka fémjelzi:

“Elég, hogy fiatalok vagytok, hogy máris nagyon szeresselek benneteket!” (Don Bosco)

Ez a nevelési módszer a szaléziak tevékeny jelenléte által meglátja és felszínre hozza a fiatalban meglévő jót, és segít annak kibontakoztatásában. Don Bosco bízott a fiatalokban és abban, hogy nincs elveszett élet, sokakon lehet segíteni. Korán kollégiumot alapított számukra, elkezdte tanítani őket, szakmát adott nekik, a tovább tanulni vágyókat gimnáziumba küldte, akikből sok papi hivatás is született.

„Isten másokért teremtett minket!” - vallotta Don Bosco.

Az életünk csak akkor lesz boldog és akkor nyer értelmet, ha azt nem tartjuk meg magunknak, hanem odaajándékozzuk másoknak. Ha szeretnél becsatlakozni a szaléziak nagy családjába, a fiatalokért és a fiatalokkal dolgozni, különösen a legszegényebbekért, itt a helyed! Sok örömben, élményben, mély lelki-pedagógiai tapasztalatban lesz részed, mint szerzetes pap, vagy mint szerzetes testvér. Négy arcát szeretetnénk röviden bemutatni a szalézi életnek:

  • otthon, mely befogad,
  • iskola, mely életre nevel,
  • plébánia, ahol megélhetjük a Jézussal való találkozást,
  • udvar, ahol barátokként vidáman együtt lehetünk.

Az alábbi szaléziaknál tudsz bővebben érdeklődni:

„Sokan vannak olyanok, akik boldogok Don Bosco házaiban, ahol barátokat találtak, akikkel örömteli pillanatokat éltek át együtt; iskolát, amely felkészíti őket az életre, amelyben megismerhetik szabadon Istent; egy házat, amely feltétel nélkül befogad…” - Don Ángel Fernández Artime SDB, rendfőnök

A szalézi lelkiség alappillérei

Plébánia

hivatás, lelki élet, segíteni a fiatalokat hivatásuk felfedezésében.

OTTHON, AMELY BEFOGAD

A szalézi rendházról az első élményeimet a főiskolai tanulmányaim alatt szereztem, amikor Szombathelyre kerültem a Szalézi Kollégiumba. Már az első hónapokban felfigyeltem arra, hogy a szalézi háztól elválaszthatatlan a fiatalok jelenléte. A közvetlen, vidám és családias légkör hamarosan engem is magával ragadott. Jól éreztem magam, mert elfogadtak, támogattak, hogy kibontakozhassak és segítettek nekem a szalézi stílusnak megfelelően megismerni Istent. Fölélesztették bennem az életszentség vágyát és felkészítettek a szentségekre is.

A szalézi rendház tele van dinamizmussal, ott mindig történik valami (imádság, munka, ifiprogramok, ünnep… sok ünnep stb.) és bizony néha még konfliktus is előfordul, mint a legtöbb családban (ezeket meg tudjuk oldani), de pont ezért szeretem, mert a szalézi házban élet van. Itt érzem magam tetőtől talpig otthon, és hálás vagyok Istennek, hogy ebbe a házba nemcsak fiatalként, hanem szaléziként is meghívott.

Kovács Sándor SDB /
az óbudai Salesianum – Don Bosco Keresztény Pedagógiai Szakkollégium lelkigondozója

Hírek - Hivatás

Péliföldszentkereszt - Úton a Szalézi Családdal 3.
2023.10.16. 13:29
Péliföldszentkereszt - Úton a Szalézi Családdal 3.

A hivatásukat kereső fiataloknak október 6-8.

Meghívó - DOBOMA - Nyílt hétvége a szaléziaknál
2023.10.14. 09:37
Meghívó - DOBOMA - Nyílt hétvége a szaléziaknál

A Don Bosco Szaléziak szeretettel várnak 2023.